7.2 C
Cluj
miercuri, iunie 19, 2024
No menu items!

Încă un mandat pentru funcția de președinte al Academiei Române- filiala Cluj pentru Doru Pamfil, fost rector la USAMV Cluj-Napoca

Cele mai citite

𝐀𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐣-𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚 𝐚 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐞𝐢 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐞

Adunarea Generală a membrilor Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 19 decembrie 2023, a decis, prin vot secret, alegerea în funcția de președinte al filialei, pentru un mandat de patru ani, a academicianului Doru Pamfil.

Acad. Doru Pamfil este membru titular al Academiei Române din anul 2015 și președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române din 2020.

În cadrul aceleași sesiuni, a fost desemnat și Biroul Prezidiului Filialei, a cărei componență este formată din acad. Dorel Banabic, acad. Marius Porumb, prof. dr. Liviu Pop, membru corespondent al Academiei Române, și prof. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române.

Câteva detalii despre Doru Pamfil:

S-a născut la data de 21 februarie 1953 la Cluj-Napoca, județul Cluj.

În perioada 1968-1972 a urmat cursurile Liceului „Emil Racoviţă“ din Cluj-Napoca, iar între anii 1972-1977 a fost student al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. În anul 1984 devine doctor în agronomie cu un studiu în domeniul fiziologiei plantelor.

Între anii 1977-1989 a fost cercetător științific la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură din Cluj-Napoca, iar între anii 1980-1989 a deținut funcția de șef de laborator.

Începând cu anul 1987 este cadru didactic al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură, activând în domeniile microbiologie și micropropagare ca asistent asociat (1987-1989), șef de lucrări (1989-1994), conferențiar (1994-1998) și profesor (1998-2018). Din anul 2002 este conducător de doctorat în domeniul geneticii și ameliorării plantelor și a coordonat cercetările a 29 doctori în științe horticole și a 8 postdoctoranzi. Este profesor asociat al universității începând cu anul 2018.

Între anii 1992-2000 a fost prodecan al Facultății de Horticultură, iar în perioada anilor 2000-2008 a deținut funcția de prorector cu cercetarea și relațiile internaționale, fiind ales apoi de rector al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (2008-2016). În perioada 2016-2018 a fost director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din universitate și director al Institutului de Studii Horticole Avansate a Transilvaniei.

A fost ales în anul 2020 ca președinte a Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române și ca președinte a Secției de Științe Agricole și Silvice în anul 2021.

Activitatea științifică și cea didactică s-au desfășurat în domeniul biotehnologiei plantelor și a microbiologiei solului. Majoritatea publicațiilor au avut tematică de genomică, selecție asistată de markeri, transformare genetică și organisme modificate genetic, variabilitate somaclonală și micropropagare ”in vitro”.Cercetările sale au generat peste 400 de publicații din care 15 cărţi și capitole de cărți precum și peste 80 articole științifice în reviste cotate internațional (ISI) care au generat 1.820 citații și un h-index 19

Cărţi publicate total: 15 din care:

Cărţi publicate ca unic autor

1. Pamfil D. (1997) Microbiologie, Editura Genesis, Cluj-Napoca, pp. 258, ISBN973-97-122-2-3

2. Pamfil D. (1991) Microbiologie, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca, pp. 298

Cărţi publicate ca prim autor

3. Pamfil D., I. A. Pop, I. Bolovan (2011) Tradiție și inovație în învățământul agricol din Transilvania, Vol. 1, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 226, ISBN 978-973-744-257-4 (2015) ediția II, (2018) ediția III

4. Pamfil D., O. Henegariu, (1996) Microbiologie, Tipo Agronomia Cluj-Napoca, pp.310,ISBN 973-9156-31-2,

Cărți publicate ca şi coordonator

5. Pamfil D., G. Glăman (2020) Istoria Științelor Horticole, Editura Academiei Române, 3, 613-747,

6. Pamfil D., (2013) Cercetare – dezvoltare – inovare, USAMV Cluj-Napoca (2008-2013), Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 247, ISBN 978-973-744-321-2,

7. Pamfil D. (2013) Research – development – innovation, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 245, ISBN 978-973-744-322-9,

8. Pamfil D. (2009) Poartă spre cunoaștere, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 731, ISBN 978-973-744-187-4,

9. Pamfil D., G. Glăman (coordonatori) (2021) Științe Horicole, Istoria științelor agricole și silvice în România (coordonator Cristian Hera), Partea II, Istoria Științelor horticole, silvice, zootehnice, medicină agrară, economie agrară, dezvoltare rurală, știința alimentului, Editura Academiei Române, 613-747, ISBN-978-973-27-3288-5,

Cărţi publicate ca şi colaborator

10. Pop Rodica, D. Pamfil (2017), Microbiologie, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp 212, ISBN 978-973-744-598-8,

11. Sisea C., D. Pamfil, (2010) Testarea OMG; Bioflux, Cluj, Romania, pp.218, ISBN 978-606-92029-5-1 ,

12. Petrescu-Mag I.V., I. Bud, D. Pamfil, A. Vlaic, Viorica Coşier, Anca Mihaela, (2008) Investigatii genetice privind termorezistența la peștii guppy, Bioflux, Cluj-Napoca, pp127, ISBN 978-973-88929-0-3 ,

13. Palada-Nicolau Magdalena, D. Pamfil, Valentina Isac, Elena Rakoy-Tican, Corina Cătană, Lucia Ioniţă, F. Stănică (2008) Biotehnologii de înmulţire, selecţie şi conservare la plantele ornamentale lemnoase, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, pp. 141, ISBN 978-973-744-22-5,

14. Pamfil D., (1989) Implicarea biotehnologiei în ameliorarea plantelor horticole, în Oprea Şt., I. Cociu, Metode de cercetare în ameliorarea plantelor horticole, Editura Dacia, Cluj-Napoca, cap. 3.2. 56-82,

15. Pamfil D., (1984) Incompatibilitatea sexuală în genetica sexelor, în Panfil C., Genetica sexelor, Editura Dacia Cluj-Napoca, 206-238.

Lucrări științifice

Lista lucrări ștințifice în total: 419 (395 articole științifice, 1.820 citații)

Lucrări în limba română: 75

Lucrări în engleză/franceză: 303

Lucrări ştiinţifice selectate din publicațiile de după 2010:

1. Pamfil D., G. Glăman (2020), Istoria Științelor Horticole, Editura Academiei Române, 3, 613-747

2. Pamfil D., (2015), Tendințe actuale în biotehnologia plantelor tolerante la secetă, Schimbări climatice globale, grija pentru resurse naturale (ed. C. Hera), Editura Academiei Române, 345-359.

3. Pamfil D., (2013), Biotechnologies and the future of alimentation: potential and limitations, in: Hera C (ed) Agriculture, Strategic support for food security and safety, Editura Academiei Române, Bucuresti, 239-247

4. Mihaiela Cornea-Cipcigan, Andrea Bunea, Cosmina Maria Bouari, D. Pamfil, Emőke Páll, Adriana Cristina Urcan, Rodica Mărgăoan (2022) Anthocyanins and Carotenoids Characterization in Flowers and Leaves of Cyclamen Genotypes Linked with Bioactivities Using Multivariate Analysis Techniques, Antioxidants, 11/6, 1126, 27 pp, https://doi.org/10.3390/antiox/11061126 mdpi.com (FI: 7,675)

5. Mihaiela Cornea-Cipcigan, Mirela Irina Cordea, Rodica Mărgăuan, D. Pamfil (2022), Exogenously applied GA3 enhances morphological parameters of tolerant and sensitive Cyclamen persicum genotypes under ambient temperature and heat stress conditions, Plants, 11 (14) 1868; https://doi.org/10.3390/plants11141868 (FI: 4,658)

6. Păcurar D. I., Monica Lăcramioară Păcurar, J. D. Bussell, J.Schwambach, Tiberia Ioana Pop, M. Kowalczyk, L. Gutierrez, Emilie Cavel, Salma Chaabouni, Karin Ljung, A. Germano Fett-Neto, D. Pamfil, Catherine Bellini (2014) Identification of new adventitious rooting mutants amongst suppressors of the Arabidopsis thaliana superroot2 mutation. Journal of Experimental Botany 65: (6): 1005-1018 https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2011.06.004, Lucrare premiată UEFISCDI (FI: 5,79)

7. Ciuzan Oana, Hancock J., Pamfil D., Wilson I., Ladomeryc M. (2014) The evolutionarily conserved multifunctional glycine-rich RNA-binding proteins play key roles in development and stress adaptation, Scandinavian Plant Physiology Society, Physiologia Plantarum 153, 1–11, DOI: 10.1111/ppl.12286 (FI: 3,262)

8. Pop Iulia Francesca, Adina Cristina Vicol, M. Botu, P.A. Raica, K.Vahdati, D. Pamfil (2013) Relationships of walnut cultivars in a germplasm collection: Comparative analysis of phenotypic and molecular data, Scientia Horticulturae, Amsterdam, 04/2013 124-135; ISSN 0304-4238, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423813000769 (FI: 1,501)

9. Dulf F.V., D. Pamfil, Adriana D. Baciu, Adela Pintea, (2013) Fatty acid composition of lipids in pot marigold (Calendula officinalis L.) seed genotypes. Chemistry Central Journal, Londra, Anglia, 7(1):8, DOI: 10.1186/1752-153X-7-8 (FI: 1,312)

10. Hârța Monica, D. Pamfil (2013) Molecular characterisation of Romanian grapevine cultivars using nuclear microsatellite markers, Bulletin USAMVCN – Horticulture, 70(1):131-136, Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394, https://www.researchgate.net/publication/261637543

11. Păcurar D.I., Hans Thordal-Christensen, Monica L. Păcurar, D. Pamfil, C. Botez, Catherine Bellini, (2011) Agrobacterium tumefaciens: From crown gall tumors to genetic transformation, Physiological and Molecular Plant Pathology, Volume 76 (2) 76-81, https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2011.06.004 Lucrare premiata UEFISCDI (FI: 1,377)

12. Pop Tiberia I., D. Pamfil, Bellini Catherine, (2011) Auxin Control in the Formation of Adventitious Roots; Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj- Napoca, 39, 1, 307-316, https://doi.org/10.15835/ nbha3916101 (FI: 0,652)

13. Sorana D Bolboacă, L. Jäntschi, Adriana F Sestraş, R. Sestraş, D. Pamfil (2011) Pearson-Fisher chi-square statistic revisited, Information, 2, (3), 528-545 https://doi.org/10.3390/info2030528 (FI: 2,38)

Brevete (coautor la 4 invenţii)

– Brevet ISTIS 00312 din 30.01.2013, pentru soi de catină (Hippophae rhamnoides L.) ,,Co losal”. Titul ar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Autori: Vescan , L. A., Pamfil, D., Sisea, C. R.

– Brevet ISTIS 00313 din 30.01.2013, pentru soi de catină (Hippophae rhamnoides L.),,Golden Abundent”. Titular: Univers itatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj­ Napoca.|Autori: Vescan, L. A., Pamfil, D., Sisea, C. R.

– Brevet ISTIS 00314 din 30.01.2013, pentru soi de catină (Hippophae rhamnoides L.),,Carmen”. Titular: Un iversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Autori: Vescan, L. A., Pamfil, D., Sisea, C. R.

– Brevet Invenţie OSIM: A/00814 din 14.10.2008. Titlu: Procedeu de obţinere a unei linii de peşti ornamentali guppy, rezistentă la hipertermie. Titular: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Autori: Petrescu -Mag , I. V., Bud, I., Pamfil, D., Petrescu-Mag, R. M., Grozea, A., Bura, M., Gorgan, D. L., Păsărin, B., Bănăţean-Dunea, I., Lozinsky, L. R., Hârşan, R., Csep, L., Sisea, C., Coşier, V., Botha, M., Petrescu, D.C.

Articole în reviste internaţionale

Activitate editorială

Editor şi recenzor pentru România al publicației „Journal of Central European Agriculture“, 1999

Editor științific al publicației „Bulletin USAMV din Cluj-Napoca“, 4 serii 2000

Director al editurii AcademicPres, USAMV Cluj-Napoca 2001

Editor al revistei „Notulae Botanicae Horti Agrobotanici“, USAMV Cluj-Napoca, 2002

Membru în Consiliul director al revistei „Agricultura Transilvaniei“ USAMV Cluj-Napoca, 2002

Membru în colegiul de redacţie al revistei „Contribuţii botanice“, UBB Cluj-Napoca, 2003

Membru în colegiul redacțional al „Proceedings of the Romanian Academy“, seria „Chemistry, Life Sciences and Geoscience“, 2012

Membru în colegiul de redacție al „Notulae Scientia Biologica“, USAMV Cluj-Napoca, 2012

Membru în colegiul de redacție al „Revistei de Politica Științei şi Scientometrie“, 2012

Membru în comitetul științific al publicației „Journal of Horticulture, Forestry & Biotechology“ a USAMVB, Timișoara, 2016

Proiecte, rapoarte, granturi

A participat la desfășurarea cu succes a peste 60 proiecte și granturi obținute prin competiție națională și internațională cu o valoare cumulată de peste 20 milioane de euro. Pe lângă rezultatele științifice raportate au fost inființate și doatate mai multe institute și laboratoare de cercetare după cum urmează: – Laborator național pentru markeri genetici, 2000 – Laborator naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic, 2005 – Platforma de biotehnologii bazată pe cunoaștere, 2006 – Institutul de Științele Vieții, 2008 – Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate, 2009 – Centrul de Cercetări pentru Biotehnologii Agricole, 2014, afiliat Academiei Ronâne – Institutul de Cercetări Horticole Avansate a Transilvaniei, 2015.

Membru în societăți și organizații profesionale

– membru fondator al Asociaţiei Române de Culturi de Ţesuturi Vegetale, 1991

– membru al Belgian Plant Tissue Culture Group, 1991

– membru al Asociaţiei Române de Biotehnologie, 1991

– membru al Asociaţiei Române de Protecţia Plantelor „Transilvania“, 1992

– membru al International Association of Plant Tissue Culture, 1993

– membru al American Society for Horticultural Science, 1994

– membru al American Society for In Vitro Biology, 1995

– membru al European Tissue Culture Association, 1995

– membru al International Association for Horticultural Science, 1996

– membru al Asociației Române a Horticultorilor, 2000

– membru al Consiliului CNCSIS, comisia 5, 2000-2010 (vicepreşedinte în anul 2005)

– membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 2002

– membru în steering board ENGL European Network of GMO Laboratories, EU, Ispra, 2002

– membru în Comisia Naţională de Biosecuritate a Ministerului Mediului, 2004-2006, 2008-2010

– membru în Comisia naţională pentru etică, MECT 2007-2008, 2016

– membru al ESNA- European Society for New Methods in Agricultural Research, WG4– Genetics, 2007

– membru al EUCARPIA, 2008

– membru în conducerea ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe, 2010

– membru fondator al Asociației de Horticultură și Silvicultură din Transilvania, 2012

– membru în steering committee EU European Innovation Partnership, Bruxelles, 2013-2016

– vicepreședintele Conferinței Rectorilor Danubieni, DRC Bruxelles, 2012-2014

– membru CNCTCU la Ministerul Educației Naționale, 2013-2015

– membru Bioeconomy Task Force ICA Bruxelles, 2013

– membru The Club of Rectors of Europe, Oxford UK, 2013

– membru fondator al Institutului „Michele Serres“, Franța, 2013

– membru al EPSO- European Plant Science Organisation, 2014

– trezorier Conferința Rectorilor Danubieni, DRC, Bruxelles 2014

– președintele Conferinței Rectorilor Danubieni, DRC, Bruxelles, 2015-2016

– membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice

– președinte Comisia Naţională de Biosecuritate, Agenția Romînă de mediu, 2020

-membru al Comisiei de Științe Inginerești a CNCSIS, 2020

Premii

Diplomă de excelență şi Marele Premiu categoria „Competivitate“ ca director al proiectului „Institutul de Cercetări Horticole a Transilvaniei“, Gala proiectelor europene, 2013

Certificate of Excellence Best Scientist 2013, The Club of Rectors of Europe Oxford, 2013

Medalia de Aur la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, a XII-a ediție, Marele Premiu decernat de UTM, Ministerul Educației Republica Moldova, 2014

Titluri și distincții

Înalte ordine de stat

Officier de l’Ordre du Merite Agricole, Republique Francaise, 2010

„Senior al Cetății“, titlu decernat de Consiliul Municipal Cluj-Napoca, 2010

Crucea Transilvaniei“ – distincție oferită de Mitropolia Clujului, Maramuresului și Sălajului, 2015

Doctor Honoris Causa

– Universitatea din Oradea, 2010

– Universitatea Andaluzia, Sevilia, 20012

– Universitatea de Științele Vieții, BOKU, Viena, 2017

– Universitatea Agrară de Stat, Chișinău, 2018

– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iași, 2018

 

 

- Publicitate -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Publicitate -spot_img
Cele mai recente informații

Primăria Câmpia Turzii: În atenția populației

❗În atenția populației   🔥Având în vedere atenționările de caniculă prognozate, Municipiul Câmpia Turzii se află sub avertizare, cu cod galben,...
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole asemănătoare

- Publicitate -spot_img